Kính Thưa Đồng Hương

Gần nửa thế kỷ lưu vong vẫn chưa thành công cho ngày trở về quang phục Quê Hương?  Tuy vậy, nhưng không có nghĩa là không có giải pháp cho một VIỆT NAM TỰ DO trong tương lai?

Để thực hiện tiến trình DÂN CHỦ HOÁ VIỆT NAM, chúng ta cần LIÊN MINH các thành phần Dân Tộc trong và ngoài nước, không phân biệt Tôn Giáo , Chính Kiến.

Thực hiện QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT, áp lực, tác động, thúc đẩy cho TỔNG TUYỂN CỬ TẠI VIỆT NAM.
 Đây là giải pháp duy nhất mới có thể mang lại HOÀ BÌNH cho Việt Nam.

Toàn Dân trong và ngoài nước sẽ có cơ hội Đoàn Tụ để cùng nhau xây dựng quê hương, cùng nhau bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải, cùng nhau vận động Quốc Tế đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM là một Tổ chức Chính trị được thành lập tại Hải Ngoại có nhiệm vụ vận động và liên kết với tất cả, các Nhân tài, Tôn giáo, Cộng đồng, Hội đoàn, Phong trào, Đảng phái, Truyền thông, Báo chí, Văn nghệ sĩ, Thanh niên, Sinh viên, Chuyên viên, Cựu chiến binh, Thương gia… cùng nhau đoàn kết để giải quyết những bế tắc chính trị tại Việt Nam.

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM sẽ vận động Thế Giới và Hoa Kỳ công khai yểm trợ và ủng hộ cho giải pháp TỔNG TUYỂN CỬ tại Việt Nam.

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM sẽ vận động Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước thực hiện Quyền Tự Quyết của Dân Tộc – Quyền tự do bầu cử / Quyền chọn lựa thể chế chính trị / Quyền bầu chọn Lãnh đạo Quốc Gia / Quyền bầu chọn thành viên Đại biểu Quốc Hội / Quyền tự do Tôn giáo / Quyền tự do Truyền thông, Báo chí / Các quyền khác mà con người sinh ra trên địa cầu đều là Công Dân Thế Giới.

Với thời gian hoạt động hơn 4 thập niên tranh đấu từ trong nước ra hải ngoại chưa hề ngưng nghỉ! Chúng Tôi tha thiết trân trọng kính mời qui vi  tham gia cùng với LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM để cùng nhau tạo sức mạnh ĐỐI LỰC với Đảng CSVN.

Rất mong sự tham gia của quí vị !
Little Saigon ngày 15/8/2022

Tổng Thư Ký / Hội Đồng Điều Hợp
Nguyễn Hữu Chánh


 

Số điện thoại trực tiếp từ văn phòng:  714-417-8877