Hội nghị Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng là hội nghị được tổ chức năm 1284 tại kinh thành Thăng Long do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay đánh khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 

xem >>>>>>

Bầu Cử Tự Do Cho ViệtNam

Thưa Qúy vị qua sáu ngàn năm văn hiến, Dân Tộc ta qua bao thân trầm qua chiều dài lịch sử.

Tự Do Bầu Cử Cho VN

Điều Lệ

Tuyên Ngôn

 

Ghi Nhận Quyền Tự  Quyết

Thông  Cáo Báo Chí

QUYỀN TỰ QUYẾT
  • TRƯNG CẦU DÂN Ý:
  • Chủ trương, nhận định
  • TỔNG TUYỂN CỬ   

Ghi nhận Quyền Tự Quyết cúa chúng ta nói lên hiện tình khát vọng chân chính nhất của dân tộc đất nước  VIỆT NAM vốn đã vinh quang nhiều nghìn năm lịch sử văn hiến và cũng là để cho dân tộc mãi phồn thịnh cùng với nhân loại văn minh và tự do.

Ghi nhận Quyền Tự Quyết

Hội Luận Quan Điểm

Truyền Thông Mỗi Ngày:   

Ý kiến, nhận định, nguyện vọng của toàn dân cùng các tổ chức, các đảng phái chính thể từ khắp nơi 

Xem Videos >>>>>>>

TUYÊN NGÔN

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,

 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

“Bình Ngô đại cáo” được Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428
Bình Ngô đại cáo là bài cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo, viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam.